wentylacjaPomiar wentylacji mechanicznej jest ważnym elementem procesu odbioru a także działania i eksploatacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Protokół z takich pomiarów wydajności wentylacji jest wymagany podczas składania podań o odbiór sanitarno-higieniczny a także podczas uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Pomiary skuteczności wentylacji są również niezbędne w ramach okresowych przeglądów budynków. Instalacja wentylacji spełnia swoją funkcję tylko wówczas, kiedy działa prawidłowo.