Oferta - MP Magdalena Pękalska - Pomiar wentylacji - Oława, Wrocław, Brzeg
 • Kontrola i równoważenie instalacji powietrznych
 • Regulacja instalacji wentylacji
 • Pomiary na stanowiskach pracy
 • Odbiory instalacji wentylacji
 • Utrzymanie ruchu w budynkach i przemyśle
 • Przeglądy instalacji gazowych
 • Nadzory budowlane w specjalności instalacyjnej
  • Kierownik budowy
  • Inspektor nadzoru
 • Projektowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych:
  • instalacje wodociągowe
  • instalacje kanalizacyjne
  • zbiorniki bezodpływowe
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz drenaże rozsączające
  • instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • wewnętrzne i zewnętrzne instalacje gazu
  • instalacje centralnego ogrzewania: grzejnikowe, płaszczyznowe, podłogowe, pompy ciepła
  • węzły cieplne
 • Projektowanie sieci i przyłączy do obiektów budowlanych:
  • przyłącza wodociągowe
  • przyłącza kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
  • przyłącza gazu
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacyjne
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Ekspertyzy techniczne
 • Doradztwo techniczne
 • Kosztorysy Inwestorskie
 • Adaptacje gotowych projektów budowlanych
 • Projekty adaptacji pomieszczeń

Współpracujemy z szeroką gamą wykonawców z branż instalacyjnych.

„Rzeczy niemożliwe od ręki, cuda w przeciągu trzech dni.”

Aneta Jadowska, Bogowie muszą być szaleni